Naturlig Känsla -  friskvård för kropp & själ

GDPR

Integritetspolicy för Naturlig KänslaDataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).


Integritetspolicy

För mig som terapeut och ägare av Naturlig känsla är Din personliga integritet väldigt viktig. Jag, Birgitta Magnbrant, gör allt för att skydda dina personuppgifter. Jag samlar endast in de uppgifter som jag behöver för att kunna hjälpa dig med din behandling så bra som möjligt.


Personuppgifter som Naturlig känsla samlar in och varför

Naturlig känsla samlar in namn, adress, telefonnummer och e-postadress för att kunna skriva en faktura/kvitto i bokföringsprogrammet Visma.


Lagringstid

Alla personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för uppdraget, dock längst 1 år.


Rättigheter

Du har rätt att få ut dina uppgifter enligt Dataskyddsförordningen. Detta innebär i korthet att Du ska få information om när och hur Dina personuppgifter behandlas, samt att Du har rätt till rättelse, radering och att kunna få ut Dina uppgifter. De registrerades, kundernas, rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i Dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen, PUL.

Läs mer på: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/


Du kan alltid kontakta mig, Birgitta Magnbrant på 070-9949012 eller maila mig på birgitta@naturligkansla.se, om du har frågor gällande integritets- och dataskydd.


Med vänlig hälsning

Naturlig känsla

Birgitta MagnbrantNaturlig känsla © 2010 • Ängsvägen 7 C, Stenungsund • Tel 070-99 49 012 • Bankgiro 622-0925